Sleepy Genes – Movable Nature

Oversikt-Boa-2016

Oversiktsbilde Galleri Boa

Skumhviske-nedskalert

Knokkelbarn, 2016, papir,nylon, lengde ca.25cm

Pust-papirdiv.-35x2515cm

Pust, 2016, papir,isopor, bredde ca.30cm

2.Døden-og-to-m.f.

Døden og to, m. fl., 2016, div teknikker

Lagvis-akryl-div.på-papir

Lagvis 1 0g 2, 2016, div.teknikker

Oversikt-Galleri-BOA-2016

Oversikt Galleri Boa mot inngang, i forgrunnen Silkeham, 2011-16,silke nylon og tre, høyde 220 cm

Silkeham-detaljupp800-340x550

Detalj silkeham

kromosomfrasiden

23 kromosompar, 2015, fiber, akrylmaling,silke m.m.

1av23par1000-683x1024

1 av 23 kromosompar, høyde ca. 25 cm

Cutaway-1-papirdiv.-høyde-30cm-400x600
Cutaway-4-papirdiv.-høyde-20cm-2

Cutaway 1 og 3, 2016, collage, papir m.m.

Cutaway-nr4-800

Cutaway 4, 2016, collage, papir

Sleepy Genes – Movable Nature

Utstillingens tittel viser til nye begreper fra forskning som vi nesten daglig støter på i media, for eksempel sovende gener, genpakke, genkjøring og gensaks.

Nedarvede egenskaper som vi før trodde var faste, viser seg å være mere flytende og bevegelige. Nå vet vi at gener skrues av og på, påvirkes av indre og ytre “klima”  og kan forandre seg gjennom hele livet.

Utstillingen er blitt til i en fasinasjon og undring over den lange rekken av valg og tilfeldigheter som naturen har tatt gjennom historien.  Fra den første bakterien delte seg har egenskaper og erfaringer blitt overført til nye generasjoner. Disse har gjort oss til det vi og verden er i dag.  Denne utviklingen beveger seg nå på et kunstig vis, i og med at vi kan manipulere med gener og natur på en helt ny og bevisst måte.

I Aftenposten 18.4.16 kan vi lese at “genklippe teknikken” CRISPR er blitt mye rimeligere og at det nærmest er noe du kan gjøre hjemme på kjøkkenbenken. Det at vi kan “klippe og lime” i DNA gir bl.a. store muligheter i bekjempelse av sykdommer, men fører samtidig med seg en nesten uendelig rekke av etiske problemer,  skremmende senarioer som for eksempel biologiske våpen.  Vi kan heller ikke vite rekkevidden av mange av disse mulighetene før de er realisert og da er det kanskje for sent og uopprettelige skader har oppstått.

Disse tankene ligger mer som et ordløst bakteppe for utstillingen enn et verbalt “statement”.  Arbeidene er i høy grad sanselige med store variasjoner av stofflighet, materialiteter.

Noen av teknikkene som er brukt, tillater  for eksempel tilfeldigheter å styre mye av utrykket, kanskje bare enkelte deler av en tegning blir gjort synlig mens andre deler dekkes til. Dette kan være en måte speile noe av de usynlige prosessene som skjer i vår kropp eller i naturen for øvrig.  I andre arbeider igjen kan store og vesentlige deler rett og slett være “klippet” helt vekk.  23 kromosompar er laget som “pakker” spekket med informasjon i form av ulike materialer og stoffligheter.

Client Name
GALLERI BOA

Date Completion
2016-05-12

Categories:
UTSTILLING