Kunstner

Annette Koefoed

For meg blir samspillet mellom natur og menneske, og det skjøre i dette forholdet stadig mer viktig å synliggjøre. Materialet er ofte et utgangspunkt når jeg begynner arbeide. Jeg synes det en interessant å utforske materialenes iboende muligheter og se hvor langt jeg kan presse disse. Målet med dette arbeidet er at det skal oppstå noen tilfeldigheter som jeg kan utnytte i det videre arbeidet. Dette ligger mer eller mindre som en bakgrunn for alle mine arbeider.

Prosjekter