Utvalgte arbeider 2007-2012

Utvalgte arbeider 2007-2012

Slitte vinger, silke

Silkesvever-diam-1

Silkesvever, 2010, silke, bomullstråd, diam.95cm, dybde 15cm

Silkesvever-detalj-1

Silkesvever, detalj

Forsiktig-konsevering

Forsiktig konservering, 2011, silke i akrylglassrør

Kokongkube

Kokongkube, 2017, silke,128x128x10

1.Keep-it-secret2009200x200cm-silke800

Keep it secret, 2009, 200x200x5cm

b.-Aks-2011800-550x509

Strå med slire, 2011, silke, tre